Video /
More Feature
  Selasa, 23 Oct 2018 18:26       

Dua Perempuan Menguak ‘Takdir’ Teknologi

Bermula dari jumlah perempuan yang dinilai minim di profesi terkait teknologi.