#bus
  Rabu, 15 Mar 2017 20:44       

Bus Jadoel & Unik akan Unjuk Diri di InCUBUS 2017

Hampir semua bus-bus yang dahulu jadi andalan masyarakat berakhir sebagai rongsokan besi tua.